NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » POGADUSZKI » OPIS BUDYNKOW

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

opis budynkow

  
romi
31.01.2008 20:18:19
Grupa: Użytkownik

Posty: 23 #50512
Od: 2007-12-23
Drzewo budynków
Surowce

W grze istnieją 4 rodzaje surowców: drewno, glina, żelazo i zboże. Produkowane są w (kolejno) lasach, kopalniach gliny, kopalniach żelaza i na polach.
Rozbudowując te obiekty, zwiększasz wydobycie odpowiedniego surowca, ale również zwiększasz populację osady.
Każdy budynek i jednostkę musisz wyżywić ( ) , automatycznie jest to odliczane od produkcji zboża.
Jeśli różnica pomiędzy produkcja, a utrzymaniem budynków wynosi 2, pozbawiony zostajesz możliwości stawiania innych budynków niż pola.
Gdy zapotrzebowanie na zboże jest wyższe niż produkcja (ujemna produkcja zboża), powoli umiera taka ilość jednostek, aby zrównać poziom produkcji zboża i zapotrzebowania.

Każda wioska ma 18 pól z surowcami. Pierwsza wioska ma zawsze 4 Lasy, 4 Kopalnie gliny, 4 Kopalnie żelaza and 6 Pól zboża, natomiast inne krainy dookoła twojej wioski mogą mieć inny podział poszczególnych pól:

3 -4 -5 -6 (przydatna do budowania Pretorian podstawowej obrony Rzymian)
5 -3 -4 -6 (przydatna do budowania Oszczepników podstawowej obrony German)
4 -5 -3 -6 (przydatna do budowania Falang podstawowej obrony Galii)
3 -3 -3 -9
1 -1 -1 -15
Budowanie, burzenie i anulowanie budowy

Budowanie
Na samym początku twoje pola surowców i budynki nie są rozwinięte. Kiedy masz wystarczająco zasobów w swoim magazynie to możesz je rozbudowywać poprzez kliknięcie na nie (lub na pusty plac rozbudowy w osadzie).

Bezpośrednio pod spodem jest link poprzez który wydajesz polecenie ulepszenia danego pola/budynku. np:
Rozbuduj na poziom 1

Anulowanie budowy
Możesz także anulować to polecenie poprzez kliknięcie na ( ) w widoku ogólnym wioski, ale przepadnie ilość surowców potrzebna na rozbudowanie poprzedniego poziomu! Jedynie anulowanie budowy z 0 na poziom 1, spowoduje zwrócenie wszystkich wydanych surowców na rozbudowę.
Możliwość anulowania budowy można wykorzystać jako dodatkowe krycie zasobów (ekstra kryjówki)

Anulowaniu nie podlegają : kolejkowanie jednostek, wynajdywanie ulepszeń, organizowanie świąt, kupcy w drodze,


Burzenie
Kiedy rozbudujesz budynek główny na poziom 10 pojawi sie możliwość wyburzenia po jednym poziomie budynków w osadzie.
- Burzenie nic nie kosztuje, nie są tez zwracane surowce za zniszczone poziomy.
- Zostają obniżone: populacja i uzyskiwane punkty kultury odpowiednio dla poziomu budynku/pola.
- Po wyburzeniu akademii, zbrojowni i kuźni pozostają opracowane w nich jednostki/ulepszenia.
- Podczas burzenia innych budynków tracimy nabyte bonusy do produkcji/wytrzymałości/obrony.
________________________________________
Ostatnio edytowane przez Nicramer : Wczoraj o 02:09.


Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:07 #2

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
PoleWymagania: brak
Opis:Tutaj twoi chłopi sieją zboże, które służy do wyżywienia ludności twojej wsi. Podnosząc poziom tego pola zwiększasz przychód zboża.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Produkcja
poz drzewo glina zelazo zboze -zb pk produkcja
1 70 90 70 20 0 1 5
2 115 150 115 35 0 1 9
3 195 250 195 55 0 2 15
4 325 420 325 95 0 2 22
5 545 700 545 155 0 2 33
6 910 1170 910 260 1 3 50
7 1520 1950 1520 435 1 4 70
8 2535 3260 2535 725 1 4 100
9 4235 5445 4235 1210 1 5 145
10 7070 9095 7070 2020 1 6 200

Suma 17520 22530 17520 5010 15


Koszta i właściwości poziomy 10+ ( dostępne tylko w stolicy )
Poziom
PK Produkcja
11 11810 15185 11810 3375 1 - 280
12 19725 25360 19725 5635 1 - 375
13 32940 42350 32940 94100 1 - 495
14 55005 70720 55005 15715 1 - 635
15 91860 118105 91860 26245 1 - 800
16 153405 197240 153405 43830 2 - 1000
17 256190 329385 256190 73195 2 - 1300
18 427835 550075 427835 122240 2 - 1600
19 714485 918625 714485 204140 2 - 2000
20 1193195 1534105 1193195 340915 2 - 2500
21 1992635 2561960 1992635 569325 2 - -

Suma 4949085 6363110 4949085 1376475 17Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:07
#3

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
LasWymagania: brak
Opis: Drwal uzyskuje drewno z drzew. Im bardziej rozbudujesz las, tym więcej drwal pozyska drewna.
Koszta i właściwości
Poziom
PK Produkcja P. Speed
1 40 100 50 60 2 1 5 15
2 65 165 85 100 1 1 9 27
3 110 280 140 165 1 2 15 45
4 185 465 235 280 1 2 22 66
5 310 780 390 465 1 2 33 99
6 520 1 300 650 780 2 3 50 150
7 870 2 170 1 085 1 300 2 4 70 210
8 1 450 3 625 1 810 2 175 2 4 100 300
9 2 420 6 050 3 025 3 630 2 5 145 435
10 4 040 10 105 5 050 6 060 2 6 200 600

Suma 10 010 25 040 12 520 15 015 16


Koszta i właściwości poziomy 10+ ( dostępne tylko w stolicy )
Poziom
PK Produkcja P. Speed
11 6750 16870 8435 10125 2 - 280 840
12 11270 28175 14090 16905 2 - 375 1125
13 18820 47055 23525 28230 2 - 495 1485
14 31430 78580 39290 47150 2 - 635 1905
15 52490 131230 65615 78740 2 - 800 2400
16 87660 219155 109575 131490 3 - 1000 3000
17 146395 365985 182995 219590 3 - 1300 3900
18 244480 611195 305600 366715 3 - 1600 4800
19 - - - - - - 2000 6000
20 - - - - - - 2500 7500

Suma - - - - 19Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:08
#4

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Kopalnia glinyWymagania: brak
Opis: Stąd czerpiesz glinę. Im wyższy poziom kopalni, tym więcej dostajesz jej na godzinę.
Koszta i właściwości
Poziom
PK Produkcja P. Speed
1 80 40 80 50 2 1 5 15
2 135 65 135 85 1 1 9 27
3 225 110 225 140 1 2 15 45
4 375 185 375 235 1 2 22 66
5 620 310 620 390 1 2 33 99
6 1 040 520 1 040 650 2 3 50 150
7 1 735 870 1 735 1 085 2 4 70 210
8 2 900 1 450 2 900 1 810 2 4 100 300
9 4 840 2 420 4 840 3 025 2 5 145 435
10 8 080 4 040 8 080 5 050 2 6 200 600

Suma 20 030 10 010 20 030 12 520 16


Koszta i właściwości poziomy 10+ ( dostępne tylko w stolicy )
Poziom
PK Produkcja P. Speed
11 13500 6750 13500 8435 2 - 280 840
12 22540 11270 22540 14090 2 - 375 1125
13 37645 18820 37645 23525 2 - 495 1485
14 62865 31430 62865 39290 3 - 635 1905
15 104985 52490 104985 65615 3 - 800 2400
16 175320 87660 175320 109575 3 - 1000 3000
17 292790 146395 292790 182995 3 - 1300 3900
18 488955 244480 488955 305600 3 - 1600 4800
19 816555 408280 816555 510350 3 - 2000 6000
20 - - - - - - 2500 7500

Suma - - - - 24Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:09
#5

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Kopalnia żelaza
Wymagania:
Opis: W kopalni górnicy wydobywają dla ciebie żelazo. Im wyższy poziom kopalni, tym więcej dostajesz go na godzinę.
Koszta i właściwości
Poziom
PK Produkcja P. Speed
1 100 80 30 60 3 1 5 15
2 165 135 50 100 2 1 9 27
3 280 225 85 165 2 2 15 45
4 465 375 140 280 2 2 22 66
5 780 620 235 465 2 2 33 99
6 1 300 1 040 390 780 2 3 50 150
7 2 170 1 735 650 1 300 2 4 70 210
8 3 625 2 900 1 085 2 175 2 4 100 300
9 6 050 4 840 1 815 3 630 2 5 145 435
10 10 105 8 080 3 030 6 060 2 6 200 600

Suma 25 040 20 030 7 510 15 015 21


Koszta i właściwości poziomy 10+ ( dostępne tylko w stolicy )
Poziom
PK Produkcja P. Speed
11 16870 13500 5060 10125 3 - 280 840
12 28175 22540 8455 1695 3 - 375 1125
13 47055 37645 14115 28230 3 - 495 1485
14 78580 62865 23575 47150 3 - 635 1905
15 131230 104985 39370 78740 3 - 800 2400
16 219155 175320 65745 131490 3 - 1000 3000
17 365985 292790 109795 219590 3 - 1300 3900
18 611195 488955 183360 366715 3 - 1600 4800
19 - - - - - - 2000 6000
20 - - - - - - 2500 7500

Suma - - - - 24Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:09
#6

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Magazyn surowców


Wymagania: Główny budynek poziom 1
Opis: W magazynie surowców można magazynować drewno, gilnę i żelazo. Poprzez rozbudowę budynku podnosi się pojemność magazynu. Od 20 poziomu mozesz tworzyć następne magazyny surowców.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Pojemność
1 130 160 90 40 1 1 1 200
2 165 205 115 50 1 1 1 700
3 215 260 145 65 1 2 2 300
4 275 335 190 85 1 2 3 100
5 350 430 240 105 1 2 4 000
6 445 550 310 135 1 3 5 000
7 570 705 395 175 1 4 6 300
8 730 900 505 225 1 4 7 800
9 935 1 155 650 290 1 5 9 600
10 1 200 1 475 830 370 1 6 11 800
11 1 535 1 890 1 065 470 2 7 14 400
12 1 965 2 420 1 360 605 2 9 17 600
13 2 515 3 095 1 740 775 2 11 21 400
14 3 220 3 960 2 230 990 2 13 25 900
15 4 120 5 070 2 850 1 270 2 15 31 300
16 5 275 6 490 3 650 1 625 2 18 37 900
17 6 750 8 310 4 675 2 075 2 22 45 700
18 8 640 10 635 5 980 2 660 2 27 55 100
19 11 060 13 610 7 655 3 405 2 32 66 400
20 14 155 17 420 9 800 4 355 2 38 80 000

Suma 64 250 79 075 44 475 19 770 30Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:10
#7

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Duży Magazyn surowców


Wymagania: Wioska Natarów
Opis: W magazynie surowców przechowuje sie drewno, gilnę oraz żelazo.
Duży magazyn posiada trzykrotnie więcej miejsca na przechowywanie twoich surowców, od normalnego magazynu.
Po rozbudowanie wielkiego magazynu na 20 poziom, nastepny magazyn może zostać zbudowany.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Pojemność
1 400 500 350 100 1 1 3 600
2 510 640 450 130 1 1 5 100
3 655 820 575 165 1 2 6 900
4 840 1 050 735 210 1 2 9 300
5 1 075 1 340 940 270 1 2 12 000
6 1 375 1 720 1 205 345 1 3 15 000
7 1 760 2 200 1 540 440 1 4 18 900
8 2 250 2 815 1 970 565 1 4 23 400
9 2 880 3 605 2 520 720 1 5 28 800
10 3 690 4 610 3 230 920 1 6 35 400
11 4 720 5 905 4 130 1 180 2 7 43 200
12 6 045 7 555 5 290 1 510 2 9 52 800
13 7 735 9 670 6 770 1 935 2 11 64 200
14 9 905 12 380 8 665 2 475 2 13 77 700
15 12 675 15 845 11 090 3 170 2 15 93 900
16 16 225 20 280 14 200 4 055 2 18 113 700
17 20 770 25 960 18 175 5 190 2 22 137 100
18 26 585 33 230 23 260 6 645 2 27 165 300
19 34 030 42 535 29 775 8 505 2 32 199 200
20 43 555 54 445 38 110 10 890 2 38 240 000

Suma 197 680 247 105 172 980 49 420 30Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:11
#8

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Spichlerz


Wymagania: Główny budynek poziom 1
W spichlerzu przechowujesz zboże zebrane na polach. Zwiększając jego poziom, zwiększasz pojemność spichlerza.
Koszta i właściwości
Poziom
PK Pojemność
1 80 100 70 20 1 1 1 200
2 100 130 90 25 1 1 1 700
3 130 165 115 35 1 2 2 300
4 170 210 145 40 1 2 3 100
5 215 270 190 55 1 2 4 000
6 275 345 240 70 1 3 5 000
7 350 440 310 90 1 4 6 300
8 450 565 395 115 1 4 7 800
9 575 720 505 145 1 5 9 600
10 740 920 645 185 1 6 11 800
11 945 1 180 825 235 2 7 14 400
12 1 210 1 510 1 060 300 2 9 17 600
13 1 545 1 935 1 355 385 2 11 21 400
14 1 980 2 475 1 735 495 2 13 25 900
15 2 535 3 170 2 220 635 2 15 31 300
16 3 245 4 055 2 840 810 2 18 37 900
17 4 155 5 190 3 635 1 040 2 22 45 700
18 5 315 6 645 4 650 1 330 2 27 55 100
19 6 805 8 505 5 955 1 700 2 32 66 400
20 8 710 10 890 7 620 2 180 2 38 80 000

Suma 39 530 49 420 34 600 9 890 30Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:11
#9

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Duży spichlerz


Wymagania: Wioska Natarów.
W spichlerzu przechowuje sie zboże z pól zboża. Duży spichlerz posiada trzykrotnie więcej miejsca na przechowywanie zboża, od normalnego spichlerza.
Po rozbudowanie wielkiego spichlerza na 20 poziom, nastepny magazyn może zostać zbudowany.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Pojemność
1 400 500 350 100 1 1 3 600
2 510 640 450 130 1 1 5 100
3 655 820 575 165 1 2 6 900
4 840 1 050 735 210 1 2 9 300
5 1 075 1 340 940 270 1 2 12 000
6 1 375 1 720 1 205 345 1 3 15 000
7 1 760 2 200 1 540 440 1 4 18 900
8 2 250 2 815 1 970 565 1 4 23 400
9 2 880 3 605 2 520 720 1 5 28 800
10 3 690 4 610 3 230 920 1 6 35 400
11 4 720 5 905 4 130 1 180 2 7 43 200
12 6 045 7 555 5 290 1 510 2 9 52 800
13 7 735 9 670 6 770 1 935 2 11 64 200
14 9 905 12 380 8 665 2 475 2 13 77 700
15 12 675 15 845 11 090 3 170 2 15 93 900
16 16 225 20 280 14 200 4 055 2 18 113 700
17 20 770 25 960 18 175 5 190 2 22 137 100
18 26 585 33 230 23 260 6 645 2 27 165 300
19 34 030 42 535 29 775 8 505 2 32 199 200
20 43 555 54 445 38 110 10 890 2 38 240 000


Suma 39 530 49 420 34 600 9 890 30Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:12
#10

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Młyn


Wymagania: Pole poziom 5
Tutaj zboże z pól jest mielone na mąkę. Zależnie od poziomu młyna, może on zwiększyć produkcję zboża w wiosce o maksymalnie 25 procent.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Zwiększenie o
1 500 440 380 1 240 3 1 5%
2 900 790 685 2 230 2 1 10%
3 1 620 1 425 1 230 4 020 2 2 15%
4 2 915 2 565 2 215 7 230 2 2 20%
5 5 250 4 620 3 990 13 015 2 2 25%

Suma 11 185 9 840 8 500 27 735 11Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:12
#11

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Piekarnia


Wymagania: Pole poziom 10, Młyn poziom 5, Główny budynek poziom 5
Tutaj mąka produkowana w młynie jest wykorzystywana do pieczenia chleba. W połączeniu z młynem, piekarnia może zwiększyć produkcję zboża o dodatkowe 25 procent.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Zwiększenie o
1 1 200 1 480 870 1 600 4 1 5%
2 2 160 2 665 1 565 2 880 2 1 10%
3 3 890 4 795 2 820 5 185 2 2 15%
4 7 000 8 630 5 075 9 330 2 2 20%
5 12 595 15 535 9 135 16 795 2 2 25%

Suma 26 845 33 105 19 465 35 790 12Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:13
#12

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Tartak


Wymagania: Główny budynek poziom 5, Las poziom 10
Tutaj drewno dostarczane przez drwali jest przetwarzane. Bazując na poziomie tartaku produkcja drewna może być zwiększona nawet o 25%.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Zwiększenie o
1 520 380 290 90 4 1 5%
2 935 685 520 160 2 1 10%
3 1 685 1 230 940 290 2 2 15%
4 3 035 2 215 1 690 525 2 2 20%
5 5 460 3 990 3 045 945 2 2 25%

Suma 11 635 8 500 6 485 2 010 12Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:13
#13

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Cegielnia


Wymagania: Kopalnia gliny poziom 10, Główny budynek poziom 5
Tutaj z gliny wytwarzane są cegły. Bazując na poziomie cegielni produkcja gliny może być zwiększona nawet o 25%.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Zwiększenie o
1 440 480 320 50 3 1 5%
2 790 865 575 90 2 1 10%
3 1 425 1 555 1 035 160 2 2 15%
4 2 565 2 800 1 865 290 2 2 20%
5 4 620 5 040 3 360 525 2 2 25%

Suma 9 840 10 740 7 155 1 115 11Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:14
#14

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Huta stali


Wymagania: Kopalnia żelaza poziom 10, Główny budynek poziom 5
Tu przetapiane jest żelazo. Zależnie od poziomu, huta stali może zwiększyć produkcję żelaza o maksymalnie 25 procent.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Zwiększenie o
1 200 450 510 120 6 1 5%
2 360 810 920 215 3 1 10%
3 650 1 460 1 650 390 3 2 15%
4 1 165 2 625 2 975 700 3 2 20%
5 2 100 4 725 5 355 1 260 3 2 25%

Suma 4 475 10 070 11 410 2 685 18Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:14
#15

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Ambasada


Wymagania: Główny budynek poziom 1
Ambasada to budynek konieczny do wstąpienia lub założenia sojuszu.
- Aby przystąpić do sojuszu wystarczy mieć ambasadę i zaproszenie.
- Jeżeli chcesz jednak założyć własny sojusz musisz mieć ambasadę na poziomie 3 lub wyższym.
- Każdy następny poziom ambasady pozwala przyjąć trzech nowych członków.
- Zniszczenie ambasady uniemożliwia jedynie wstąpienie do nowego sojuszu.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Ilość członków
1 180 130 150 80 3 5 0
2 230 165 190 100 2 6 0
3 295 215 245 130 2 7 9
4 375 275 315 170 2 8 12
5 485 350 405 215 2 10 15
6 620 445 515 275 2 12 18
7 790 570 660 350 2 14 21
8 1 015 730 845 450 2 17 24
9 1 295 935 1 080 575 2 21 27
10 1 660 1 200 1 385 740 2 25 30
11 2 125 1 535 1 770 945 3 30 33
12 2 720 1 965 2 265 1 210 3 36 36
13 3 480 2 515 2 900 1 545 3 43 39
14 4 455 3 220 3 715 1 980 3 51 42
15 5 705 4 120 4 755 2 535 3 62 45
16 7 300 5 275 6 085 3 245 3 74 48
17 9 345 6 750 7 790 4 155 3 89 51
18 11 965 8 640 9 970 5 315 3 106 54
19 15 315 11 060 12 760 6 805 3 128 57
20 19 600 14 155 16 335 8 710 3 153 60

Suma 88 955 64 250 74 135 39 530 51

Przydatne FAQ
[FAQ] Sojusz (wszystko o sojuszu).________________________________________
Główny budynek


Wymagania: brak
W tym budynku mieszkają budowniczowie Twojej wioski.
- Im większy ma poziom, tym szybciej skończą oni budowę( maksymalnie o 50% na 20 poziomie BG).
- Jeśli rozbudujesz budynek główny do poziomu 10, będziesz miał możliwość wyburzania zbędnych budynków.
- Po zniszceniu budynki stawiają sie trzy razy dłużej, az do czasu jego odbudowania na 1 poziom

Koszta i właściwości
Poziom
PK
1 70 40 60 20 2 2
2 90 50 75 25 1 3
3 115 65 100 35 1 3
4 145 85 125 40 1 4
5 190 105 160 55 1 5
6 240 135 205 70 2 6
7 310 175 265 90 2 7
8 395 225 340 115 2 9
9 505 290 430 145 2 10
10 645 370 555 185 2 12
11 825 470 710 235 2 15
12 1 060 605 905 300 2 18
13 1 355 775 1 160 385 2 21
14 1 735 990 1 485 495 2 26
15 2 220 1 270 1 900 635 2 31
16 2 840 1 625 2 435 810 3 37
17 3 635 2 075 3 115 1 040 3 44
18 4 650 2 660 3 990 1 330 3 53
19 5 955 3 405 5 105 1 700 3 64
20 7 620 4 355 6 535 2 180 3 77

Suma 34 600 19 770 29 655 9 890 41
________________________________________
Ostatnio edytowane przez Nicramer : 28.08.2007 o 15:30.


Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:15
#17

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Kamieniarz


Wymagania: Główny budynek poziom 5, Pałac poziom 3, Stolica
Kamieniarz jest ekspertem w wykuwaniu kamienia.
- Kolejne poziomy zwiększają stabilność budynków i pól w osadzie, dzięki czemu są one bardziej odporne na ataki machin oblężniczych.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Wytrzymałość
1 155 130 125 70 2 1 110%
2 200 165 160 90 1 1 120%
3 255 215 205 115 1 2 130%
4 325 275 260 145 1 2 140%
5 415 350 335 190 1 2 150%
6 535 445 430 240 2 3 160%
7 680 570 550 310 2 4 170%
8 875 730 705 395 2 4 180%
9 1 115 935 900 505 2 5 190%
10 1 430 1 200 1 155 645 2 6 200%
11 1 830 1 535 1 475 825 2 7 210%
12 2 340 1 965 1 890 1 060 2 9 220%
13 3 000 2 515 2 420 1 355 2 11 230%
14 3 840 3 220 3 095 1 735 2 13 240%
15 4 910 4 120 3 960 2 220 2 15 250%
16 6 290 5 275 5 070 2 840 3 18 260%
17 8 050 6 750 6 490 3 635 3 22 270%
18 10 300 8 640 8 310 4 650 3 27 280%
19 13 185 11 060 10 635 5 955 3 32 290%
20 16 880 14 155 13 610 7 620 3 38 300%

Suma 76 610 64 250 61 780 34 600 41
________________________________________
Ostatnio edytowane przez Nicramer : 29.08.2007 o 00:05.


Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:16
#18

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Ratusz


Wymagania: Akademia poziom 10, Główny budynek poziom 10
W ratuszu możesz urządzać huczne uroczystości, które jednorazowo zwiększają liczbę Twoich punktów kultury o 500 lub 2000 PK.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Obchody
1 1 250 1 110 1 260 600 4 6 Małe święto +500PK
2 1 600 1 420 1 615 770 2 7
3 2 050 1 820 2 065 985 2 9
4 2 620 2 330 2 640 1 260 2 10
5 3 355 2 980 3 380 1 610 2 12
6 4 295 3 815 4 330 2 060 3 15
7 5 500 4 880 5 540 2 640 3 18
8 7 035 6 250 7 095 3 380 3 21
9 9 005 8 000 9 080 4 325 3 26
10 11 530 10 240 11 620 5 535 3 31 Duże święto +2000PK
11 14 755 13 105 14 875 7 085 3 37
12 18 890 16 775 19 040 9 065 3 45
13 24 180 21 470 24 370 11 605 3 53
14 30 950 27 480 31 195 14 855 3 64
15 39 615 35 175 39 930 19 015 3 77
16 50 705 45 025 51 110 24 340 4 92
17 64 905 57 635 65 425 31 155 4 111
18 83 075 73 770 83 740 39 875 4 133
19 106 340 94 430 107 190 51 040 4 160
20 136 115 120 870 137 200 65 335 4 192

Suma 617 770 548 580 622 700 296 535 62

Przydatne FAQ
[FAQ] Ratusz i Święta.Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:16
#19

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Rezydencja


Wymagania: Główny budynek poziom 5
Rezydencja to mniejszy pałac, gdzie król lub królowa mieszkają podczas wizyt w osadach.
- Budynek chroni osadę przed wrogiem, który chce ją podbić.
- Wyklucza budowę pałacu.
- Przy zmniejszonym zadowoleniu pozwala na jego odzyskanie w tempie 1%*poziom na godzinę.
- Zwiększa naturalna obronność wioski o 2*(poziom^2) punktów obrony, (na 20 lvl daje 800 pkt - odpowiednik 16 falang)
- Wewnątrz znajdują sie zakładki:
Szkolić - umożliwiające produkcje osadników/administratorów,
Zadowolenie - sprawdzenie aktualnego zadowolenia wioski,
Punkty kultury - można zobaczyć produkowane, posiadane i konieczne do założenia nowej osady punkty kultury,
Ekspansja - widoczne są nazwy i współrzędne wiosek zakładanych z tej osady.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Jednostki
1 580 460 350 180 1 2
2 740 590 450 230 1 3
3 950 755 575 295 1 3
4 1 215 965 735 375 1 4
5 1 555 1 235 940 485 1 5
6 1 995 1 580 1 205 620 1 6
7 2 550 2 025 1 540 790 1 7
8 3 265 2 590 1 970 1 015 1 9
9 4 180 3 315 2 520 1 295 1 10
10 5 350 4 245 3 230 1 660 1 12 3 Osadników albo 1 Konsul
3 Osadników albo 1 Herszt
3 Osadników albo 1 Wódz
11 6 845 5 430 4 130 2 125 2 15
12 8 765 6 950 5 290 2 720 2 18
13 11 220 8 900 6 770 3 480 2 21
14 14 360 11 390 8 665 4 455 2 26
15 18 380 14 580 11 090 5 705 2 31
16 23 530 18 660 14 200 7 300 2 37
17 30 115 23 885 18 175 9 345 2 44
18 38 550 30 570 23 260 11 965 2 53
19 49 340 39 130 29 775 15 315 2 64
20 63 155 50 090 38 110 19 600 2 77 3 Osadników albo 1 Konsul
3 Osadników albo 1 Herszt
3 Osadników albo 1 Wódz

Suma 286 640 227 345 172 980 88 955 30


Przydatne FAQ:

[FAQ] Podbijanie i zakładanie nowych wiosek.
[FAQ] Pałac i Rezydencja.Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:16
#20

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Pałac


Wymagania: Ambasada poziom 1, Główny budynek poziom 5, brak Pałacu na koncie
W pałacu mieszka król lub królowa imperium.
- Budynek utrudnia wrogowi przejęcie osady.
- Umożliwia ustanowienie stolicy w innej osadzie poprzez klikniecie na link wewnątrz pałacu i potwierdzenie hasłem konta.
- Wyklucza zbudowanie rezydencji.
- Przy zmniejszonym zadowoleniu pozwala na jego odzyskanie w tempie 1%*poziom na godzinę.
- Zwiększa naturalna obronność wioski o 2*(poziom^2) punktów obrony, (na 20 lvl daje 800 pkt - odpowiednik 16 falang)
- Wewnątrz znajdują sie zakładki:
Szkolić - umożliwiające produkcje osadników/administratorów,
Zadowolenie - sprawdzenie aktualnego zadowolenia wioski,
Punkty kultury - można zobaczyć produkowane, posiadane i konieczne do założenia nowej osady punkty kultury,
Ekspansja - widoczne są nazwy i współrzędne wiosek zakładanych z tej osady.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Jednostki
1 550 800 750 250 1 6
2 705 1 025 960 320 1 7
3 900 1 310 1 230 410 1 9
4 1 155 1 680 1 575 525 1 10
5 1 475 2 145 2 015 670 1 12
6 1 890 2 750 2 575 860 1 15
7 2 420 3 520 3 300 1 100 1 18
8 3 095 4 505 4 220 1 405 1 21
9 3 965 5 765 5 405 1 800 1 26
10 5 075 7 380 6 920 2 305 1 31 3 Osadników albo 1 Konsul
3 Osadników albo 1 Herszt
3 Osadników albo 1 Wódz
11 6 495 9 445 8 855 2 950 2 37
12 8 310 12 090 11 335 3 780 2 45
13 10 640 15 475 14 505 4 835 2 53
14 13 615 19 805 18 570 6 190 2 64
15 17 430 25 355 23 770 7 925 2 77 3 Osadników albo 1 Konsul
3 Osadników albo 1 Herszt
3 Osadników albo 1 Wódz
16 22 310 32 450 30 425 10 140 2 92
17 28 560 41 540 38 940 12 980 2 111
18 36 555 53 170 49 845 16 615 2 133
19 46 790 68 055 63 805 21 270 2 160
20 59 890 87 110 81 670 27 225 2 192 3 Osadników albo 1 Konsul
3 Osadników albo 1 Herszt
3 Osadników albo 1 Wódz

Suma 271 825 395 375 370 670 123 555 30


Przydatne FAQ:

[FAQ] Podbijanie i zakładanie nowych wiosek.
[FAQ] Pałac i Rezydencja.
[FAQ] Stolica a zwykła osada.
[FAQ] Stolica (Przenoszenie, skutki przenosin).Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:17
#21

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Rynek


Wymagania: Główny budynek poziom 3, Magazyn 1, Spichlerz 1
Na placu targowym możesz rozsyłać surowce i handlować z innymi graczami.
- Przy każdym poziomie budynku pojawia się kolejny handlarz do dyspozycji, który może transportować określoną ilość surowców.
- Wystawione na sprzedaż surowce nie są chronione przed grabieżą.
Bonusy:
Rzymianie: Handlarze mogą transportować po 500 surowców. 16 pól/godzinę
Germanie: Handlarze mogą transportować po 1000 surowców. 12 pól/godzinę.
Galowie: Handlarze mogą transportować po 750 surowców. 24 pola/godzinę.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Handlarzy
1 80 70 120 70 4 4 1
2 100 90 155 90 2 4 2
3 130 115 195 115 2 5 3
4 170 145 250 145 2 6 4
5 215 190 320 190 2 7 5
6 275 240 410 240 3 9 6
7 350 310 530 310 3 11 7
8 450 395 675 395 3 13 8
9 575 505 865 505 3 15 9
10 740 645 1 105 645 3 19 10
11 945 825 1 415 825 3 22 11
12 1 210 1 060 1 815 1 060 3 27 12
13 1 545 1 355 2 320 1 355 3 32 13
14 1 980 1 735 2 970 1 735 3 39 14
15 2 535 2 220 3 805 2 220 3 46 15
16 3 245 2 840 4 870 2 840 4 55 16
17 4 155 3 635 6 230 3 635 4 67 17
18 5 315 4 650 7 975 4 650 4 80 18
19 6 805 5 955 10 210 5 955 4 96 19
20 8 710 7 620 13 065 7 620 4 115 20

Suma 39 530 34 600 59 300 34 600 62Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:17
#22

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Targ


Wymagania: Rynek poziom 20, Stajnia poziom 10
Na targu handlarze ulepszają swoje karawany, dzięki czemu mogą zabierać więcej towaru. Im bardziej rozbudujesz targ, tym więcej Twoi handlarze zabiorą surowców.
- Wyburzenie targu powoduje, że kupcy noszą podstawową ilość surowców.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Pojemność handlarzy
1 1 400 1 330 1 200 400 3 6 110%
2 1 790 1 700 1 535 510 2 7 120%
3 2 295 2 180 1 965 655 2 9 130%
4 2 935 2 790 2 515 840 2 10 140%
5 3 760 3 570 3 220 1 075 2 12 150%
6 4 810 4 570 4 125 1 375 2 15 160%
7 6 155 5 850 5 280 1 760 2 18 170%
8 7 880 7 485 6 755 2 250 2 21 180%
9 10 090 9 585 8 645 2 880 2 26 190%
10 12 915 12 265 11 070 3 690 2 31 200%
11 16 530 15 700 14 165 4 720 3 37 210%
12 21 155 20 100 18 135 6 045 3 45 220%
13 27 080 25 725 23 210 7 735 3 53 230%
14 34 660 32 930 29 710 9 905 3 64 240%
15 44 370 42 150 38 030 12 675 3 77 250%
16 56 790 53 950 48 680 16 225 3 92 260%
17 72 690 69 060 62 310 20 770 3 111 270%
18 93 045 88 395 79 755 26 585 3 133 280%
19 119 100 113 145 102 085 34 030 3 160 290%
20 152 445 144 825 130 670 43 555 3 192 300%

Suma 691 895 657 305 593 060 197 680 51Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:18
#23

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Akademia


Wymagania: Koszary poziom 3, Główny budynek poziom 3
W akademii można wynaleźć nowe jednostki, jest ona także potrzebna do wybudowania innych budynków, np. stajnia, kuźnia, zbrojownia, ratusz. Im bardziej ulepszysz akademie, tym więcej jednostek będzie możliwych do wynalezienia. Poniżej jest tabelka z wymaganym poziomem, do wynalezienia danej jednostki, jeśli ulepszysz odpowiednio akademie i spełnisz inne warunki, to pojawi sie sie opcja wynalezienia nowej jednostki.
- Po wyburzeniu pozostaje możliwość szkolenia zbadanych jednostek.

1. Koszta i właściwości
Poziom
PK Jednostki do opracowania
1 220 160 90 40 4 5 Pretorianin
Miecznik
Oszczepnik
Zwiadowca
2 280 205 115 50 2 6
3 360 260 145 65 2 7 Topornik
4 460 335 190 85 2 8
5 590 430 240 105 2 10 Centurion
Equites Legati
Equites Imperatoris
Equites Caesaris
Tropiciel
Grom Teutatesa
Jeździec Druidzki
Paladyn
6 755 550 310 135 3 12
7 970 705 395 175 3 14
8 1 240 900 505 225 3 17
9 1 585 1 155 650 290 3 21
10 2 030 1 475 830 370 3 25 Taran
11 2 595 1 890 1 065 470 3 30
12 3 325 2 420 1 360 605 3 36
13 4 255 3 095 1 740 775 3 43
14 5 445 3 960 2 230 990 3 51
15 6 970 5 070 2 850 1 270 3 62 Ognista Katapulta
Haeduan
Trebusz
Germański Rycerz
Katapulta
16 8 925 6 490 3 650 1 625 4 74
17 11 425 8 310 4 675 2 075 4 89
18 14 620 10 635 5 980 2 660 4 106
19 18 715 13 610 7 655 3 405 4 128
20 23 955 17 420 9 800 4 355 4 153 Konsul
Herszt
Wódz

Suma 108 720 79 075 44 475 19 770 62


2. Koszt i czasy odkrycia jednostek w akademii
Cennik odkrycia jednostek Rzymian
Poziom Drewno Glina Żelazo Zboże Czas
1
Praetorian 700 620 1460 580 2:20:00
5
Centurion 1000 740 1880 640 2:30:00
5
Equites Legati 940 740 360 400 1:55:00
5
Equites Imperatori 3400 1860 2760 760 3:15:00
5
Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 4:10:00
10
Taran 5500 1540 4200 580 4:20:00
15
Ognista Katapulta 5800 5500 5000 700 8:00:00
20
Konsul 15880 13800 36400 22660 6:47:55

Koszt odkrycia jednostek Galijskich
Poziom Drewno Glina Żelazo Zboże Czas
1
Miecznik 940 700 1680 520 2:00:00
5
Tropiciel 1120 700 360 400 1:55:00
5
Grom Teutatesa 2200 1900 2040 520 3:05:00
5
Jeździec Druidzki 2260 1420 2440 880 3:10:00
15
Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:45:00
10
Taran 5800 2320 2840 610 4:40:00
15
Trebusz 5680 5900 5240 700 8:00:00
20
Herszt 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Koszt odkrycia jednostek Grman
Poziom Drewno Glina Żelazo Zboże Czas
1
Oszepnik 970 380 880 400 1:40:00
3
Topornik 880 580 1560 580 1:45:00
1
Zwiadowca 1060 500 600 460 1:40:00
5
Paladyn 2320 1180 2520 610 3:00:00
15
Germański Rycerz 2800 2160 4040 640 3:35:00
10
Taran 6100 1300 3000 580 4:00:00
15
Katapulta 5500 4900 5000 520 8:00:00
20
Wódz 18250 13500 20400 16480 5:23:45

Przydatne FAQ
[FAQ] Akademia.
________________________________________
Ostatnio edytowane przez Nicramer : 30.09.2007 o 22:59.


Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:18
#24

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Dwór bohaterów


Wymagania: Główny budynek poziom 3, Miejsce zbiórki poziom 1 (niedostępny na serwerach classic)
- W dworze bohaterów możesz trenować, wskrzesić lub rozdzielić punkty doświadczenia bohatera.
- Jeśli rozwiniesz ten budynek do poziomu 10, będziesz mógł zaanektować pobliskie opuszczone doliny.
- Możliwe jest atakowanie bohaterem z każdej wioski z dworem bohatera po wcześniejszym przysłaniu hero jako posiłki.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Oazy
1 700 670 700 240 2 1 0
2 930 890 930 320 1 1 0
3 1 240 1 185 1 240 425 1 2 0
4 1 645 1 575 1 645 565 1 2 0
5 2 190 2 095 2 190 750 1 2 0
6 2 915 2 790 2 915 1 000 2 3 0
7 3 875 3 710 3 875 1 330 2 4 0
8 5 155 4 930 5 155 1 765 2 4 0
9 6 855 6 560 6 855 2 350 2 5 0
10 9 115 8 725 9 115 3 125 2 6 1
11 12 125 11 605 12 125 4 155 2 7 1
12 16 125 15 435 16 125 5 530 2 9 1
13 21 445 20 525 21 445 7 350 2 11 1
14 28 520 27 300 28 520 9 780 2 13 1
15 37 935 36 310 37 935 13 005 2 15 2
16 50 450 48 290 50 450 17 300 3 18 2
17 67 100 64 225 67 100 23 005 3 22 2
18 89 245 85 420 89 245 30 600 3 27 2
19 118 695 113 605 118 695 40 695 3 32 2
20 157 865 151 095 157 865 54 125 3 38 3

Suma 634 125 606 940 634 125 217 415 41 3

Przydatne FAQ
[FAQ] Podbijanie i anektowanie oaz.
[FAQ] Wszystko o bohaterze (Tabelka poziomów).
[FAQ] Wszystko o oazach (opuszczonych dolinach).26.08.2007, 21:19 #25

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Koszary


Wymagania: Główny budynek poziom 3, Miejsce zbiórki poziom 1
W koszarach trenuje się jednostki piechoty.
- Im większy ich poziom, tym szybciej będzie się odbywało szkolenie.
- Jednostki szkolone są w czasie odpowiednim dla poziomu na którym zostały "skolejkowane"
- Zburzenie budynku nie zatrzymuje produkcji "skolejkowanych" jednostek.
- Nie ma możliwości anulowania kolejki produkcji.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Czas szkolenia Jednostki
1 210 140 260 120 4 1 100% Legionista
Falanga
Pałkarz
2 270 180 335 155 2 1 90%
3 345 230 425 195 2 2 81%
4 440 295 545 250 2 2 73%
5 565 375 700 320 2 2 66%
6 720 480 895 410 3 3 59%
7 925 615 1 145 530 3 4 53%
8 1 180 790 1 465 675 3 4 48%
9 1 515 1 010 1 875 865 3 5 43%
10 1 935 1 290 2 400 1 105 3 6 39%
11 2 480 1 655 3 070 1 415 3 7 35%
12 3 175 2 115 3 930 1 815 3 9 31%
13 4 060 2 710 5 030 2 320 3 11 28%
14 5 200 3 465 6 435 2 970 3 13 25%
15 6 655 4 435 8 240 3 805 3 15 23%
16 8 520 5 680 10 545 4 870 4 18 21%
17 10 905 7 270 13 500 6 230 4 22 19%
18 13 955 9 305 17 280 7 975 4 27 17%
19 17 865 11 910 22 120 10 210 4 32 15%
20 22 865 15 245 28 310 13 065 4 38 14%

Suma 103 785 69 195 128 505 59 300 62

Przydatne FAQ
[FAQ] Koszary, Stajnia, Warsztat.

26.08.2007, 21:19 #26

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Duże koszary


Wymagania: Koszary poziom 20, Stolica
Duże koszary pozwalają Ci budować drugą jednostkę piechoty w tym samym czasie, jednak jej koszt jest trzykrotnie większy. Nie mogą być one zbudowane w stolicy. Duże koszary nie przyspieszają czasu szkolenia jednostek względem koszar.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Czas szkolenia
1 630 420 780 360 4 1 100%
2 805 540 1 000 460 2 1 90%
3 1 030 690 1 280 590 2 2 81%
4 1 320 880 1 635 755 2 2 73%
5 1 690 1 125 2 095 965 2 2 66%
6 2 165 1 445 2 680 1 235 3 3 59%
7 2 770 1 845 3 430 1 585 3 4 53%
8 3 545 2 365 4 390 2 025 3 4 48%
9 4 540 3 025 5 620 2 595 3 5 43%
10 5 810 3 875 7 195 3 320 3 6 39%
11 7 440 4 960 9 210 4 250 3 7 35%
12 9 520 6 345 11 785 5 440 3 9 31%
13 12 185 8 125 15 085 6 965 3 11 28%
14 15 600 10 400 19 310 8 915 3 13 25%
15 19 965 13 310 24 720 11 410 3 15 23%
16 25 555 17 035 31 640 14 605 4 18 21%
17 32 710 21 810 40 500 18 690 4 22 19%
18 41 870 27 915 51 840 23 925 4 27 17%
19 53 595 35 730 66 355 30 625 4 32 15%
20 68 600 45 735 84 935 39 200 4 38 14%

Suma 311 345 207 575 385 485 177 915 62

26.08.2007, 21:20 #27

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Stajnia


Wymagania: Akademia poziom 5, Zbrojownia poziom 3
W stajni można trenować kawalerie.
- Im wyższy poziom tym szybciej trenowane są jednostki.
- Jednostki szkolone są w czasie odpowiednim dla poziomu na którym zostały "skolejkowane".
- Zburzenie budynku nie zatrzymuje produkcji "skolejkowanych" jednostek.
- Nie ma możliwości anulowania kolejki produkcji.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Czas szkolenia Jednostki
1 260 140 220 100 5 2 100% Equites Legati
Tropiciel
2 335 180 280 130 3 3 90%
3 425 230 360 165 3 3 81% Paladyn
Grom Teutatesa
4 545 295 460 210 3 4 73%
5 700 375 590 270 3 5 66% Equites Imperatoris
Jeździec Druidzki
6 895 480 755 345 3 6 59%
7 1 145 615 970 440 3 7 53%
8 1 465 790 1 240 565 3 9 48%
9 1 875 1 010 1 585 720 3 10 43%
10 2 400 1 290 2 030 920 3 12 39% Equites Caesaris
Haeduan
Germański Rycerz
11 3 070 1 655 2 595 1 180 4 15 35%
12 3 930 2 115 3 325 1 510 4 18 31%
13 5 030 2 710 4 255 1 935 4 21 28%
14 6 435 3 465 5 445 2 475 4 26 25%
15 8 240 4 435 6 970 3 170 4 31 23%
16 10 545 5 680 8 925 4 055 4 37 21%
17 13 500 7 270 11 425 5 190 4 44 19%
18 17 280 9 305 14 620 6 645 4 53 17%
19 22 120 11 910 18 715 8 505 4 64 15%
20 28 310 15 245 23 955 10 890 4 77 14%

Suma 128 505 69 195 108 720 49 420 72Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:20
#28

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Duża stajnia


Wymagania: Stajnia poziom 20, Stolica
Duża stajnia pozwalają Ci budować drugą jednostkę kawalerii w tym samym czasie, jednak jej koszt jest trzykrotnie większy. Nie może być ona zbudowana w stolicy. Duża stajnia nie przyspiesza czasu szkolenia jednostek względem stajni.
Koszta i właściwości
Poziom
PK Czas szkolenia
1 780 420 660 300 5 2 100%
2 1 000 540 845 385 3 3 90%
3 1 280 690 1 080 490 3 3 81%
4 1 635 880 1 385 630 3 4 73%
5 2 095 1 125 1 770 805 3 5 66%
6 2 680 1 445 2 270 1 030 3 6 59%
7 3 430 1 845 2 905 1 320 3 7 53%
8 4 390 2 365 3 715 1 690 3 9 48%
9 5 620 3 025 4 755 2 160 3 10 43%
10 7 195 3 875 6 085 2 765 3 12 39%
11 9 210 4 960 7 790 3 540 4 15 35%
12 11 785 6 345 9 975 4 535 4 18 31%
13 15 085 8 125 12 765 5 805 4 21 28%
14 19 310 10 400 16 340 7 430 4 26 25%
15 24 720 13 310 20 915 9 505 4 31 23%
16 31 640 17 035 26 775 12 170 4 37 21%
17 40 500 21 810 34 270 15 575 4 44 19%
18 51 840 27 915 43 865 19 940 4 53 17%
19 66 355 35 730 56 145 25 520 4 64 15%
20 84 935 45 735 71 870 32 665 4 77 14%

Suma 385 485 207 575 326 180 148 260 72

26.08.2007, 21:20
#29

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Warsztat


Wymagania: Akademia poziom 10, Główny budynek poziom 5
- Warsztat umożliwia produkcję machin oblężniczych takich jak katapulty czy tarany.
- Każdy kolejny poziom skraca czas produkcji.
- Jednostki szkolone są w czasie odpowiednim dla poziomu na którym zostały "skolejkowane"
- Zburzenie budynku nie zatrzymuje produkcji "skolejkowanych" jednostek.
- Nie ma możliwości anulowania kolejki produkcji.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Czas szkolenia Jednostki
1 460 510 600 320 3 4 100% Taran
2 590 655 770 410 2 4 90%
3 755 835 985 525 2 5 81%
4 965 1 070 1 260 670 2 6 73%
5 1 235 1 370 1 610 860 2 7 66%
6 1 580 1 750 2 060 1 100 2 9 59%
7 2 025 2 245 2 640 1 405 2 11 53%
8 2 590 870 3 380 1 800 2 13 48%
9 3 315 3 675 4 325 2 305 2 15 43%
10 4 245 4 705 5 535 2 950 2 19 39% Ognista Katapulta
Trebusz
Katapulta
11 5 430 6 020 7 085 3 780 3 22 35%
12 6 950 7 705 9 065 4 835 3 27 31%
13 8 900 9 865 11 605 6 190 3 32 28%
14 11 390 12 625 14 855 7 925 3 39 25%
15 14 580 16 165 19 015 10 140 3 46 23%
16 18 660 20 690 24 340 12 980 3 55 21%
17 23 885 26 480 31 155 16 615 3 67 19%
18 30 570 33 895 39 875 21 270 3 80 17%
19 39 130 43 385 51 040 27 225 3 96 15%
20 50 090 55 535 65 335 34 845 3 115 14%

Suma 227 345 252 050 296 535 158 150 51

26.08.2007, 21:21 #30

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Miejsce zbiórki


Wymagania: Główny budynek poziom 1
Tu zbierają się twoje jednostki. Rozbudowa pozwala:
- 1 poziom - możliwość wysyłania wojska na podbój, lub jako wsparcie dla innej osady. Podczas obrony widzisz nick i nazwę osady agresora, umożliwia ustawienie celu losowego dla katapult,
- 3 poziom - umożliwia celowanie katapultami w budynki/pola: piekarnia, cegielnia, glinianka, pole, młyn, huta, kopalnia żelaza, tartak, magazyn, las,
- 5 poziom - dodatkowo dochodzą: zbrojownia, spichlerz,
- 10 poziom - możliwość celowania we wszystkie budynki z wyjątkiem kryjówek, kamieniarza i trapera, które można trafić jedynie w ataku katapultami z ustawionym celem losowym,
- 20 poziom - dostępny atak z ustawionymi dwoma celami jeśli atakujemy przynajmniej 20 katapultami.

Koszta i właściwości
Poziom
PK
1 110 160 90 70 1 1
2 140 205 115 90 1 1
3 180 260 145 115 1 2
4 230 335 190 145 1 2
5 295 430 240 190 1 2
6 375 550 310 240 1 3
7 480 705 395 310 1 4
8 615 900 505 395 1 4
9 790 1 155 645 505 1 5
10 1 010 1 475 830 650 1 6
11 1 290 1 890 1 060 830 2 7
12 1 655 2 420 1 360 1 065 2 9
13 2 115 3 100 1 740 1 360 2 11
14 2 710 3 965 2 225 1 740 2 13
15 3 465 5 075 2 845 2 230 2 15
16 4 435 6 495 3 645 2 850 2 18
17 5 680 8 315 4 665 3 650 2 22
18 7 270 10 645 5 970 4 675 2 27
19 9 305 13 625 7 645 5 980 2 32
20 11 910 17 440 9 785 7 655 2 38

Suma 54 060 79 145 44 405 34 745 30Plac turniejowy


Wymagania: Miejsce zbiórki poziom 15
Na placu turniejowym Twoje jednostki podnoszą swoja wytrzymałość, co zwiększa ich szybkość na dużych dystansach. Przy każdym poziomie ich prędkość wzrasta o 10%, jednakże bonus jest liczony dopiero od 30 pola. ( przykład: jeśli wyślemy jednostki na odległość 50 pól, pierwsze 30 kratek pokonają w standardowym tempie, a pozostałe 20 z ulepszoną prędkością).

Koszta i właściwości
Poziom
PK Szybkość
1 1 750 2 250 1 530 240 1 1 110%
2 2 240 2 880 1 960 305 1 1 120%
3 2 865 3 685 2 505 395 1 2 130%
4 3 670 4 720 3 210 505 1 2 140%
5 4 700 6 040 4 105 645 1 2 150%
6 6 015 7 730 5 255 825 1 3 160%
7 7 695 9 895 6 730 1 055 1 4 170%
8 9 850 12 665 8 615 1 350 1 4 180%
9 12 610 16 215 11 025 1 730 1 5 190%
10 16 140 20 755 14 110 2 215 1 6 200%
11 20 660 26 565 18 065 2 835 2 7 210%
12 26 445 34 000 23 120 3 625 2 9 220%
13 33 850 43 520 29 595 4 640 2 11 230%
14 43 330 55 705 37 880 5 940 2 13 240%
15 55 460 71 305 48 490 7 605 2 15 250%
16 70 990 91 270 62 065 9 735 2 18 260%
17 90 865 116 825 79 440 12 460 2 22 270%
18 116 305 149 540 101 685 15 950 2 27 280%
19 148 875 191 410 130 160 20 415 2 32 290%
20 190 560 245 005 166 600 26 135 2 38 300%

Suma 864 875 1 111 980 756 145 118 605 30Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:21
#32

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Traper


Wymagania: Naród: Galowie, Główny budynek poziom 3 (niedostępny na serwerach classic)
Traper chroni Twoją osadę dobrze rozmieszczonymi pułapkami. Dzięki temu jednostki atakujące zostaną uwięzione i nie będą mogły zaatakować Twojej osady.
- Uwiezione jednostki nie mogą być uwolnione podczas grabieży.
- Kiedy jednostki są uśmiercane przez ich właściciela lub uwolnione podczas zwycięskiego ataku normalnego przez właściciela, albo jego sojusznika, wtedy 33% Twoich pułapek zostanie naprawiona automatycznie.
- Jeśli jako właściciel pułapek zdecydujesz sie na wypuszczenie jeńców (opcja dostępna w miejscu zbiórki), to 50% Twoich pułapek będzie naprawiona automatycznie.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Pułapek
1 100 100 100 100 4 1 10
2 130 130 130 130 2 1 20
3 165 165 165 165 2 2 30
4 210 210 210 210 2 2 40
5 270 270 270 270 2 2 50
6 345 345 345 345 3 3 60
7 440 440 440 440 3 4 70
8 565 565 565 565 3 4 80
9 720 720 720 720 3 5 90
10 920 920 920 920 3 6 100
11 1 180 1 180 1 180 1 180 3 7 110
12 1 510 1 510 1 510 1 510 3 9 120
13 1 935 1 935 1 935 1 935 3 11 130
14 2 475 2 475 2 475 2 475 3 13 140
15 3 170 3 170 3 170 3 170 3 15 150
16 4 055 4 055 4 055 4 055 4 18 160
17 5 190 5 190 5 190 5 190 4 22 170
18 6 645 6 645 6 645 6 645 4 27 180
19 8 505 8 505 8 505 8 505 4 32 190
20 10 890 10 890 10 890 10 890 4 38 200

Suma 49 420 49 420 49 420 49 420 62Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:22
#33

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Kuźnia


Wymagania: Akademia poziom 1
W kuźni wytapia się lepsze zbroje dla twoich wojowników. Za każdy następny poziom budynku, możesz ulepszyć zbroje. Każdy poziom ulepszenia daje 1.5% do obrony danej jednostki, przy 20lv wojownicy osiągają maksymalne 30% ulepszenie do obrony.
- Ulepszenia pozostają nawet po wyburzeniu budynku.

Koszta i właściwości
Poziom
PK
1 130 210 410 130 4 2
2 165 270 525 165 2 3
3 215 345 670 215 2 3
4 275 440 860 275 2 4
5 350 565 1 100 350 2 5
6 445 720 1 410 445 3 6
7 570 925 1 805 570 3 7
8 730 1 180 2 310 730 3 9
9 935 1 515 2 955 935 3 10
10 1 200 1 935 3 780 1 200 3 12
11 1 535 2 480 4 840 1 535 3 15
12 1 965 3 175 6 195 1 965 3 18
13 2 515 4 060 7 930 2 515 3 21
14 3 220 5 200 10 150 3 220 3 26
15 4 120 6 655 12 995 4 120 3 31
16 5 275 8 520 16 630 5 275 4 37
17 6 750 10 905 21 290 6 750 4 44
18 8 640 13 955 27 250 8 640 4 53
19 11 060 17 865 34 880 11 060 4 64
20 14 155 22 865 44 645 14 155 4 77

Suma 64 250 103 785 202 630 64 250 62Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:22
#34

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Zbrojownia


Wymagania: Akademia poziom 3
Kowal wytapia udoskonaloną broń dla Twoich wojowników. Za każdy następny poziom budynku, możesz ulepszyć broń. Każdy poziom ulepszenia daje 1.5% do ataku danej jednostki, przy 20lv wojownicy osiągają maksymalne 30% ulepszenie do ataku.
- Ulepszenia pozostają nawet po wyburzeniu budynku.

Koszta i właściwości
Poziom
PK
1 170 200 380 130 4 2
2 220 255 485 165 2 3
3 280 330 625 215 2 3
4 355 420 795 275 2 4
5 455 535 1 020 350 2 5
6 585 685 1 305 445 3 6
7 750 880 1 670 570 3 7
8 955 1 125 2 140 730 3 9
9 1 225 1 440 2 740 935 3 10
10 1 570 1 845 3 505 1 200 3 12
11 2 005 2 360 4 485 1 535 3 15
12 2 570 3 020 5 740 1 965 3 18
13 3 290 3 870 7 350 2 515 3 21
14 4 210 4 950 9 410 3 220 3 26
15 5 390 6 340 12 045 4 120 3 31
16 6 895 8 115 15 415 5 275 4 37
17 8 825 10 385 19 730 6 750 4 44
18 11 300 13 290 25 255 8 640 4 53
19 14 460 17 015 32 325 11 060 4 64
20 18 510 21 780 41 380 14 155 4 77

Suma 84 020 98 840 187 800 64 250 62Sebax13
Zobacz publiczny profil

Find More Posts by Sebax13

26.08.2007, 21:23
#35

Sebax13
Emu stop precz z forum! bardzo szczęśliwy
ModeratorDołączył: 12.05.2007
Wiadomości: 317


________________________________________
Palisada

Wymagania: Naród: Galowie
Budując palisadę możesz chronić wioskę przed wrogimi napadami.
- Czym wyższy poziom tym większy bonus do obrony dostają Twoje jednostki.
- Palisada może być zbudowany tylko na wąskim obszarze ziemi otaczającym twoją osadę. Podobnie jak Miejsce Zbiórki, fortyfikacji nie da sie wybudować wewnątrz osady, na dowolny polu.
- Daje pośredni bonus do obrony i jest średnio wytrzymała.

Koszta i właściwości
Poziom
PK Zwiększa obronę o
1 160 100 80 60 0 1 3%
2 205 130 100 75 0 1 5%
3 260 165 130 100 0 2 8%
4 335 210 170 125 0 2 10%
5 430 270 215 160 0 2 13%
6 550 345 275 205 1 3 16%
7 705 440 350 265 1 4 19%
8 900 565 450 340 1 4 22%

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » POGADUSZKI » OPIS BUDYNKOW

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!


randki | własny sklep internetowy | ogłoszenia towarzyskie | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta

"Jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam " REGULAMIN 1. Jesteśmy sojuszem obronnym potrafiącym zadbać o swoje interesy - priorytetami dla nas są: NIEPODLEGŁOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ 2. atak na naszych sojuszników to atak na nas 3. atak na nas to atak na naszych sojuszników 4. atak na jednego z nas to atak na wszystkich w/w 5. składki na ambasadę w miarę potrzeby i w miarę możliwości, obowiązuje dobrowolność 6. (obowiązuje od 01 11) żółta kropka (bez uprzedzenia sojuszu) pożegnanie z sojuszem lub farmienie w zależności co jest korzystniejsze dla sojuszu 7. zmian w regulaminie i składzie rady dokonuje się większością głosów w radzie lub poprzez referendum głosowanie obowiązkowe